Kaba Gaida

Български музикални инструменти

Български народни музикални инструменти

Ръчна изработка от Здравко Бешенджиев