Български музикални инструменти

Дудук

Дудукът е предимно солов инструмент. Представлява дървена тръба, дълга 25-40 см с шест пръстови отвора. В горния край има специален наустник със задънка, улесняващ звукоизвличането. Дудукът звучи доста различно в различните регистри – слабо и неустойчиво в ниския, меко и звучно в средния. Най-високите тонове се извличат трудно и са остри и свистящи.

Материал: Череша, Ясен

Тоналности: D, C, A