Български музикални инструменти

Двоянка

Двоянката е характерна за Западна България. Има две успоредни цеви със задънки. Едната е с шест дупки и на нея се изпълнявя мелодията. Другата създава характерен двуглас като дава постоянен бурдониращ тон, съпровождащ основната мелодия. Тоновият обем е около две октави.

Материал: Череша

Тоналности: D, C, A

Чуйте запис на двоянка: