Български музикални инструменти

Кавал

Кавалът е любим инструмент и неотменима част от националната ни култура. Той има богати темброви и технически възможности. Звукоизвличането е специфично и изисква упражнения и майсторство. Ниският, средният и високият регистър се получават чрез пренадуване. Звучността е мека и топла. Характерният тембър в ниския регистър, наричан каба, както и най-високите тонове са трудни и се използват от добрите свирачи.

Кавалите се различават по дължината и основния тон на тръбата.

Материали: Слива, Череша

Тоналност: A, C, D

Чуйте изпълнение на кавал: