Български музикални инструменти

Гайда

Гайдата е дълбоко свързана с живота и традициите на българина. Тя има сложно устройство и изисква грижи по поддръжката. Състои се от мях, на който са монтирани гайдуница, ручило и духало. Мелодията се изпълнява на гайдуницата. Ручилотo произвежда бурдониращ тон, който съпровожда мелодията.

Съществуват два типа българска гайда – джура и каба.

Джура гайдата има права конусовидна гайдуница. Звучи високо и ясно.

Каба гайда се нарича родопската гайда. Тя е по-голяма по размер, има шестоъгълна, закривена гайдуница и по-ниска и мека звучност.

Материал: Слива, Череша

Джура гайда

Каба гайда